Gemeente wil kapbeleid bijstellen.

De gemeente heeft in 2012 haar kapbeleid voor bomen bijgesteld. Het werd voor particuliere bewoners verruimd. Kappen werd toegestaan behalve voor bomen die  als waardevol werden beoordeeld. Welk bomen dit zijn, wordt bepaald door de gemeente. Feitelijk werd het kapbeleid daarmee voor een groot gedeelte vrijgegeven.

Nu heeft de gemeente een enquête over dit onderwerp uitgezet. Bewoners hebben hiermee een mogelijkheid voor inspraak. Zij kunnen de enquête invullen tot 26 juli.

De procedure wordt verder dat de uitslag van deze enquête gecombineerd wordt met andere bij de gemeente reeds bekende informatie. Daaruit komt een nieuw voorstel gemeentelijk kapbeleid waarvan de planning is dat dit beleid na goedkeuring in het College van B&W eind dit jaar in de Gemeenteraad zal worden behandeld.

X