Skip to main content

Abonnementen via dorpsverenigingen

Niemand zal het ontgaan zijn dat binnen de bebouwde kom van Hollandsche Rading glasvezelverbinding aangelegd gaat worden door DELTA Netwerk.
Via huis aan huis bezoek is en wordt door DELTA-medewerkers nog geïnventariseerd wie een glasvezelaansluiting in de woning  wil hebben.
Deze aansluiting is gratis.

DELTA benadert in alle gemeenten waar zij actief zijn bewonersverenigingen om gezamenlijk promotie te maken voor een abonnement bij één van de providers die levert over het netwerk van DELTA Netwerk.
Wij, Samen voor Hollandsche Rading, het Oranjecomité en de Tennisvereniging Hollandsche Rading hebben ons aangesloten bij DELTA om te participeren.

Wat wij belangrijk vinden is dat U zelf een goede afweging maakt of u wel of niet overstapt op glasvezel en een abonnement afsluit en bij welke internetaanbieder.

Indien u besluit om een abonnement bij DELTA óf Caiway te nemen meldt u dan aan via Samen voor Hollandsche Rading.
Wij als verenigingen ontvangen €50,- per afgesloten abonnement en u krijgt zelf € 25,- cashback.

Binnenkort volgt nog een flyer met belangrijke informatie welke huis aan huis bezorgd wordt.
Vervolgens volgt binnen twee weken na de flyer nog een door DELTA georganiseerde inloopavond in het Dorpshuis waar u met uw vragen terecht kunt.

De genoemde verenigingen zullen met de opbrengst van deze actie één of meerdere doelen kiezen t.b.v. Hollandsche Rading.
U wordt daarover uiteraard t.z.t geïnformeerd.

Voor de buiten de bebouwde kom gebieden in Hollandsche Rading geldt dat daar geen glasvezel wordt aangelegd.
Echter als bewonerscollectief kunnen we inventariseren en bespreekbaar maken bij DELTA Netwerk of (en zo ja: tegen welke condities) er mogelijkheden zijn.
Momenteel loopt er mede door onze inspanningen al een onderzoek voor Hollandsche Rading Oost (buiten de bebouwde kom).

Meer weten over glasvezel? Donderdag 20, vrijdag 21 (beiden 10-18) en zaterdag 22 oktober (10-17) staat de DELTA Netwerk bus bij ons dorpshuis. Dus kom gerust langs en laat je informeren over de voordelen van supersnel en stabiel glasvezel!