Onderhoud in najaar 2020

De inloopavond over het groot onderhoud aan de provinciale weg N417 (Tolakkerweg / Koningin Wilhelminaweg) op 12 februari 2020 werd zeer goed bezocht. Niet alleen bewoners uit Hollandsche Rading maar ook uit Maartensdijk en Groenekan waren aanwezig. Ambtenaren van de Provincie Utrecht en andere betrokkenen gaven aan de hand van met name tekeningen, uitleg over wat de werkzaamheden gaan inhouden. Er werden volop vragen gesteld maar ook suggesties voor oplossingen werden door bewoners aangedragen.

De grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer gaat globaal plaatsvinden in september en oktober met nadruk op de weekenden. Door de week moet de weg namelijk gewoon toegankelijk zijn. Het onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg vanaf de rotonde Nieuwe Weteringseweg (N234) in Maartensdijk tot de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading.

Werkzaamheden

Planning

Ook werd informatie gegeven over de planning en fasering van het werk. Met daarbij de afsluitingen en wegomleggingen die toegepast zullen worden. De aanbesteding vindt in maart plaats.
Zodra meer (gedetailleerde) informatie beschikbaar is, verschijnt dit hier op de website en de nieuwsbrief.

Bekijk ook de informatie op de website van de provincie

De geplande werkzaamheden per deel van het traject. Het totaal is opgedeeld in twee trajectdelen: Hollandsche Rading en Maartensdijk. In bovenstaande galerij zijn die in 4 resp. 5 afbeeldingen “opgeknipt”. Via de knoppen hieronder kunt u voor de aaneengesloten kaarten bekijken.

Kaart Hollandsche RadingKaart Maartensdijk
X