Eretitel en geldbedrag voor hergebruik-project.

Het project “hergebruik van gekapte bomen uit ons dorp” van Samen voor Hollandsche Rading was één van de 17 projecten uit de Provincie Utrecht die aan de competitie “Kern met Pit 2018” meededen. Die competitie werd georganiseerd door de KNHM, de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. De bewonerskern is met dit project op 19 januari jl. geëerd met het predicaat “Kern met Pit” en een bedrag van € 1.000,-. De rode draad bij de ingediende projecten was deze keer duurzaamheid en hergebruik, natuurdiversiteit en sociale cohesie.
Het project paste hier prima in. Enige tijd geleden is een aantal beeldbepalende kastanjebomen aan de Spoorlaan gekapt. Bewoners hebben toen gezamenlijk het initiatief genomen het hout te hergebruiken. Na deze toekenning staan vrijwilligers van Samen voor Hollandsche Rading nu voor de uitdaging om in de komende periode van de opgeslagen planken mooie houten bankjes te maken en deze in goed overleg te plaatsen in het dorp.

X