Hollandsche Rading binnenkort geheel bediend.

Een werkgroep van Samen voor Hollandsche Rading is, samen met Hartslag De Bilt, al geruime tijd bezig om te zorgen voor een dekkend geheel aan AED’s in ons dorp, 24/7 bereikbaar. Binnenkort gaat dit een eerste resultaat opleveren. De Egelshoek heeft al een AED in een buitenkast. De AED van de tennisvereniging verhuist naar een buitenkast aan het Dorpshuis en wordt daarmee 24 u. per dag bereikbaar. Café Moeke heeft een AED en is bereid om die in een buitenkast te gaan plaatsen. En ‘Onvergetelijk Leven’ verhuist naar de Tolakkerweg en wil ook gaan zorgen voor een buiten AED. Daarmee wordt alleen het gebied Schepersveld, Vuursche Dreef ri. Oost, Karnemelksweg en Binckhorstlaan nog niet bediend.

Een en ander betekent dat we nu ook het bestand aan vrijwilligers in ons dorp die een AED kunnen bemensen een update willen geven en hen een (herhalings)cursus willen bieden, voor zover dat noodzakelijk is. We verzoeken u voor deelname aan het bestand van AED-vrijwilligers uw naam, expertise en contactgegevens te mailen aan info@hollandscherading.com en we zullen u graag verder van een en ander op de hoogte houden. (Overigens kan de vrijwilliger een dergelijke cursus bijna altijd vergoed krijgen uit zijn aanvullende ziektekostenverzekering.)

Illustratie: Hartstichting

X