Skip to main content

Een bijzondere inrichting van de openbare ruimte.

Kunst onder het viaductDe verbreding van de A27 is afgerond, het zal niemand ontgaan zijn. De ruimte onder het eveneens bredere viaduct is opnieuw ingericht maar ziet er nog wat “kaal” uit. Sinds enige tijd wordt er gesproken over de mogelijkheid om de ruimte onder het viaduct te verfraaien met kunst.

De komende tijd zal de ontwikkeling hiervan aangepakt gaan worden door een werkgroep. Hiervoor hebben zich, na een oproep tijdens de buurtvergadering op 23 mei 2018, een twaalftal dorpsbewoners aangemeld.

De werkgroep is een aantal keren bij elkaar gekomen. De voornaamste punten die besproken zijn betreffen de procedure die we willen gaan volgen, de voorwaarden waaraan de kunst moet gaan voldoen, de financiën / fondsenwerving en natuurlijk de betrokkenheid van alle bewoners in het dorp.

Via de nieuwsbrief en berichten op de website houden we u op de hoogte. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Dirk Spangenberg via e-mail

klik op de foto om te vergroten