Skip to main content

Uniek in Nederland.

Op donderdag 30 augustus werd in de Mathildezaal van het gemeentehuis in De Bilt, de website van het Online Museum De Bilt officieel in gebruik genomen, in aanwezigheid van burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers.
De website is bestemd voor iedereen die in cultuur en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is, voor jong en oud, voor scholen, verenigingen, particulieren en bedrijfsleven.Anne Doedens gaf een toelichting op 
de mogelijkheden die de website biedt. Veel belang wordt gehecht aan het gebruik door jongeren en scholen. Drie leerlingen van een basisschool waren aanwezig om hun visie op de site te geven.

Het Museum-on-line De Bilt, uniek in Nederland

Museum De BiltHet Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het verleden.

Dat deze gemeente is ontstaan uit zes woonkernen, wordt benadrukt dooreen ingang op de homepage voor de woonkernen Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt.
Partners van het Online Museum zijn de het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk, de Biltse Historische Kring d’Oude School, Bibliotheek Idea Bilthoven en het Comité Open Monumentendag. Er is overlegd met de Universiteitsbibliotheek Utrecht (afd. Bijzonder Collecties), het Utrechts Archief en Landschap Erfgoed Utrecht. Financiële steun is ontvangen van de gemeente De Bilt, de Rabobank, het Van Ewijckfonds en de Rotary De Bilt-Bilthoven.

De organisatie

Bestuur: mr. A. Tchernoff voorzitter, drs. A.J. Ditewig vicevoorzitter, dr. A. Doedens secretaris, de heer Th. Van der Lugt penningmeester. Redactie: dr. D.A. Berents (eindredactie), dr. A. Doedens, drs. P. van Hees.
Comité van aanbeveling: mevrouw I. Bekking, de heer O. M. baron van Boetzelaer, de heer J. Croes.

Klik op de foto om te vergroten.

Ga naar de website
X