Reconstructie A27

1. Beplanting

Voor het eerste gedeelte van de avond zijn de bewoners van de Spoorlaan, even zijde, uitgenodigd. Met hen wordt gesproken over de herinrichting van het groen langs de snelweg.

2. Inrichting van het viaduct

Na overleg met een werkgroep waarin bewoners en de gemeente participeren is er nu een voorlopig ontwerp. Veiligheid is daarbij het voornaamste uitgangspunt geweest. De parkeerplaatsen onder het viaduct aan de noordkant verdwijnen, maar de Kiss & Ride plek wordt daar gehandhaafd. De parkeerplekken onder het viaduct aan de zuidkant komen achter de pilaren met een toerit vanaf de Spoorlaan en een afrit voor de spoorwegovergang. Het voetpad onder het viaduct komt aan de zuidkant van de Vuursche Dreef. De fietsenstalling komt terug op dezelfde plek. De containers komen ondergronds aan de westkant van de Spoorlaan. Het ruiterpad loopt tot aan het viaduct. I.t.t. eerdere toezeggingen is er nu geen apart ruiterpad voorzien onder het viaduct. De naam van het viaduct ’De Egelshoek’ is gebaseerd op oude afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente. Kunst onder het viaduct in Hollandsche Rading zal deels uit private middelen gefinancierd moeten worden i.v.m. de gemeentelijke kosten van het ondergronds brengen van de containers.

3. Geluid van de snelweg

Rijkswaterstaat legt uit dat met absorberende platen aan de westkant van de weg het project voldoet aan het aangepaste tracébesluit. En het dubbellaags Zoab ligt inmiddels al op ons traject van de weg. Door een mevrouw uit de zaal wordt gereageerd dat Rijkswaterstaat beloofd heeft dat de geluidshinder na het project minder zou zijn, maar dat zij nu juist meer geluidsoverlast ervaart.Rijkswaterstaat legt uit dat conform de berekeningen de normen gehaald worden. Gemeten zal er niet worden. Als dat moet gebeuren zal dit uit gemeentelijk en/of privaat geld bekostigd moeten komen. De snelheid op de weg is nu 120 km/uur. Op korte termijn wordt geen verhoging naar 130 km/uur verwacht.

4. Licht op de snelweg

Rijkswaterstaat licht toe dat na de officiële ingebruikname van de verbrede weg de nieuwe ledlampen zullen uitgaan van 23.00 tot 05.00 uur. Maar het is juist dat de ledlampen nu hoger geplaatst zijn en dat zij een feller en witter licht uitstralen hetgeen voor automobilisten prettiger is. Omdat er inmiddels vragen door de politiek zijn gesteld in de gemeenteraad en de Tweede Kamer is nu het wachten op de beantwoording van deze vragen.

5. Enquête onder bewoners

Thijs van der Wel vertelt dat Samen voor Hollandsche Rading het plan heeft om een beperkte enquête uit te zetten om de tevredenheid van de bewoners in kaart te brengen. De uitkomst daarvan zal dan in gesprek gebracht worden met Rijkswaterstaat en 3Angle, welke laatste nog 25 jaar onderhoud aan de weg moet uitvoeren.

6. Samenvatting van de presentatie door bewoner Henk van Gend:

Henk toont een foto van de lichtsituatie vanuit zijn tuin. De nieuwe lichtmasten zijn 3 m. hoger dan de oude masten, terwijl het beleid van Rijkswaterstaat juist is voor minder en lagere lichtmasten. Daarnaast is nu de spreiding van het licht veel breder dan noodzakelijk. Er zijn immers op dit stuk weg geen bermen die verlicht moeten worden. De lichtmasten zouden derhalve verlaagd kunnen worden tot 12 m.

Bewoner wijst erop dat de A27 richting zuid een max. snelheid kent van 100 km/uur en pleit voor diezelfde snelheid van 100 km/uur op de A27 van Utrecht tot Hilversum. De reden hiervoor is dat de snelweg zowel drie dorpskernen als natuurgebied doorsnijdt. En het zou voor de bewoners en het milieu minder geluid, minder fijnstof en minder CO2 uitstoot betekenen.

8 Rondvraag:
  • Schade aan de huizen: Rijkswaterstaat wacht op de schaderapporten.
  • Terrein aangrenzend aan de snelweg: bewoners constateren ratten en veel bereklauw.
X