Skip to main content

Presentatie van 31 mei

Op 31 mei 2021 organiseerde de gemeente De Bilt een digitale participatieavond over “hoe we binnen onze gemeente van het gas af kunnen c.q. moeten”.
In het eerste deel van de avond werd informatie gegeven. In het tweede deel werd over oplossingen voor wijken en dorpen gediscussieerd.
Waarom de gemeente dit project niet gekoppeld heeft aan dat van de transitie m.b.t. elektriciteit en wat het tijdpad is, heeft de gemeente (nog) niet verduidelijkt.
Tijdens de participatieavond is besproken wat de warmtetransitie precies inhoudt. Er waren verschillende experts aanwezig die vragen konden beantwoorden. De gemeente was vooral benieuwd hoe de inwoners over de overstap naar duurzame warmte denken. Hoe kunnen wij in de gemeente samen werken aan duurzame warmte?
In het tweede deel van de avond gingen de deelnemrs in groepen in gesprek over de mogelijkheden, wensen en initiatieven in de verschillende wijken. De inbreng van de aanwezigen neemt de gemeente mee in de Transitievisie Warmte. De presentatie van de avond is beschikbaar via de button.
X