Uitnodiging voor 31 mei

Uitnodiging aan bewoners voor een digitale participatieavond over “hoe we binnen onze gemeente van het gas af kunnen c.q. moeten”.
De informatie en discussie vindt plaats maandagavond 31 mei, van 19.30 tot 21.30 uur.
Als u er deze avond bij wilt zijn, dient u zich aan te melden via de button op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u een link naar de bijeenkomst.
In het eerste deel van de avond wordt info gegeven. In het tweede deel wordt over oplossingen voor wijken en dorpen gediscussieerd.
Waarom de gemeente dit project niet gekoppeld heeft aan dat van de transitie m.b.t. elektriciteit en wat het tijdpad is, heeft de gemeente (nog) niet verduidelijkt.
X