Aanleg start 14 juni 2021

Op 1 juni 2021 heeft de Provincie Utrecht omwonenden van de proviciale weg N417 geïnformeerd over de start van de werkzaamheden aan het fietspad. Tussen Maartensdijk en de rotonde bij Achterweteringseweg (restaurant helden) wordt het wegdek van het fietspad voorzien van zonnepanelen.
Hieronder vindt u de inhoud van de brief, u kunt hem ook lezen of downloaden als PDF via de button elders op deze pagina.


Geachte mevrouw, heer,

Vorig jaar september hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over het groot onderhoud en de wegaanpassingen aan de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) in Maartensdijk en Hollandsche Rading en de aanleg van het zonnepanelenfietspad langs de N417 in Maartensdijk. Het grootste deel van de werkzaamheden is voor de winterperiode uitgevoerd, de aanleg van het zonnepanelenfietspad en een aantal restwerkzaamheden moeten nog gebeuren.

Met deze brief informeren wij u over de aanleg van het zonnepanelenfietspad waarmee Strukton op 14 juni 2021 van start gaat in opdracht van de provincie Utrecht. De restwerkzaamheden van het groot onderhoud vinden naar verwachting direct na de bouwvakvakantie plaats en betreffen voornamelijk onderhoud van en aanpassingen aan het fietspad tussen het zonnepanelenfietspad en de rotonde Maartensdijk en de fietspaden richting Hollandsche Rading. Over de definitieve planning van deze werkzaamheden berichten wij u op een later moment.

ZONNEPANELENFIETSPAD
Het zonnepanelenfietspad wordt aangelegd over een lengte van 350 meter op het fietspad naast de N417 in Maartensdijk, tussen de bushalte Maartensdijk/Achterwetering en de rotonde met de Dorpsweg. Een overzichtskaart van de locatie vindt u als bijlage bij deze brief.
De door de zonnepanelen opgewekte energie wordt terug geleverd aan het energienetwerk.

WERKZAAMHEDEN
In de afgelopen periode zijn er al wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van twee aansluitkasten en het aanleggen van de verbinding richting het bestaande energienet.

In de periode van 14 juni t/m 16 juli vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • Inrichten van een werkterrein en aanleggen van een tijdelijk fietspad in het naastgelegenweiland.
 • Verwijderen van de bestaande fietspadverharding.
 • Aanbrengen benodigde kabels en leidingen in de berm van het fietspad.
 • Uitvlakken van de ondergrond voor het plaatsen van de panelen.
 • Aanbrengen van betonnen elementen voorzien van zonnepanelen.
 • Aansluiten van de elementen op de aansluitkasten.
 • Testen van het systeem.
 • Opruimen werkterrein en verwijderen tijdelijke fietspad.

PLANNING
Strukton voert de werkzaamheden uit volgens onderstaande planning:

 • Voorbereidende werkzaamheden: 14 t/m 18 juni 2021
 • Aanbrengen zonnepanelenfietspad: 21 juni t/m 2 juli 2021
 • Afrondende werkzaamheden: 12 t/m 16 juli 2021

WEINIG HINDER EN TIJDELIJK FIETSPAD
Gedurende de werkzaamheden aan het zonnepanelenfietspad blijft de N417 gewoon open voor autoverkeer dat weinig tot geen hinder zal ondervinden. Voor (brom)fietsers wordt een tijdelijk fietspad aangelegd langs het werkvak. Dit tijdelijke fietspad is breed genoeg om in twee richtingen te berijden en wordt voorzien van verlichting.

SLAG OM DE ARM
Bij alle werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Als de planning onverhoopt gaat schuiven, krijgt u daarvan bericht.

INFORMATIEVOORZIENING

BouwApp
Voor de uitvoering van het zonnepanelenfietspad is een pagina aangemaakt in “de BouwApp”.
U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van uw smartphone. Wanneer u in de BouwApp zoekt naar het project ‘N417 Zonneweg’ kunt u deze toevoegen aan uw favorieten en actuele informatie volgen over de aanleg van het zonnepanelenfietspad. Via de BouwApp kunt u ook vragen stellen over de werkzaamheden.

In contact
Met een vraag over de uitvoering van het zonnepanelenfietspad kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Lennaerd Vos, omgevingsmanager Strukton:
E lennaerd.vos@strukton.com.
T 06 3036 4819

Website
Op de projectenwebsite vindt u zowel achtergrond- als uitvoeringsinformatie over het groot onderhoud, de wegaanpassingen en het zonnepanelenfietspad.

Wij hopen u voor dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw begrip tijdens de uitvoering.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen,

Arian Korteland,
projectleider domein Mobiliteit

Klik op de afbeelding om te vergroten

Download de brief van de provincie
X