Skip to main content

Magere inbreng via enquête en inloopuurtje

De gemeente is in 2021 met een (vervolg)traject ‘omgevingsvisie’ gestart, waarbij de indruk werd gewekt dat bewoners van de kernen hun eigen inbreng konden hebben. Vervolgens kwam dit traject nagenoeg stil te leggen door de Coronapandemie en door een wijziging in het college van B&W. April 2022 maakt de gemeente in de huis-aan-huis-bladen tot onze verrassing bekend dat dit participatietraject nu geheel anders wordt ingericht en wel met één inloopmoment in het H.F. Wittecentrum,  één gespreksmoment voor Hollandsche Rading  op woensdag 13 april van 13.30 tot 14.30 uur bij de Bosbergschool en een digitale enquête die ingevuld kan worden tot 1 mei. Bewoners wordt daarbij vier (4) ‘vergezichten’ voorgelegd om uit te kiezen. Maar het wordt wel moeilijk als je je eigen mening onvoldoende herkent in een van die vergezichten. Ons advies is om toch deze enquête in te vullen.  Het is helaas de enige mogelijkheid die nog overblijft om iets van je stem te laten horen.

X