In 2050 van A naar B: te voet, per fiets, auto of OV?

Op 2 november 2021 vond een digitaal Open keukengesprek plaats op intitiatief van de provincie Utrecht.
Het onderwerp was de mobiliteitstransitie, ofwel: hoe verplaatsen we ons in de toekomst van A naar B? Bewoners, ondernemers, mobilteitsexperts en bestuurders schoven met elkaar rond virtuele keukentafels om van gedachten te wisselen over de toekomst. De belangrijkste inbreng van deelnemers aan dit digitale gesprek is samengevat in een document als inspiratie voor het provinciebestuur. Dit document (PDF) kunt u via de button elders op deze pagina downloaden.

Terugblik op het Open keukengesprek 2 november 2021

Hoe ziet reizen in de provincie Utrecht er voor ú uit in 2050? Verplaatst u zich dan op dezelfde manier als nu? Gaat u te voet, op de fiets, of pakt u liever de auto of het openbaar vervoer? Wat is er nodig om uw reis prettiger te maken? En wat is ervoor nodig om juist andere opties aantrekkelijk te maken? Waarin moeten we investeren? Dit zijn de vragen die de provincie Utrecht met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen heeft besproken tijdens het Open keukengesprek op 2 november 2022.
Een Open keukengesprek is een bijeenkomst waarin bestuurders en medewerkers van de provincie met inwoners en ondernemers in gesprek gaan over de toekomst.

De bijeenkomst bestond uit programmaonderdelen voor alle deelnemers gezamenlijk, én uit deelsessies waarin we in kleine groepen met elkaar in gesprek gingen.

Welkom door gedeputeerde Arne Schaddelee

Gedeputeerde Arne Schaddelee opende de middag. Hij vertelde dat bouw van 170.000 nieuwe woningen in de provincie nieuwe mobiliteitsvraagstukken met zich meebrengt. Maar waar hebben de inwoners behoefte aan? Wat vinden zij belangrijk als het gaat over de toekomst van mobiliteit? Schaddelee nodigde de deelnemers uit om vooral uitgesproken de discussie aan te gaan.

Vijf scenario’s voor 2050

Daarna nam sociaal geograaf Rinke Vreeke ons mee naar de wereld van 2050. Zij schetste vijf scenario’s van hoe mobiliteit er in de toekomst uit zou kunnen zien. Van een wereld waarin alles wat je nodig hebt zich op maximaal 15 minuten afstand bevindt tot aan de metaverse. Hiermee daagde zij deelnemers uit om een eigen toekomstscenario te verbeelden.

Bereikbaarheid is een recht

Derk Dohle van de provincie Utrecht deelde vervolgens de uitkomsten van recent onderzoek naar bereikbaarheid in de provincie en sprak over rechtvaardigheid en bereikbaarheid. Waar willen mensen naartoe, hoe goed zijn die plekken te bereiken en is dit eerlijk verdeeld? Hebben mensen in verschillende gebieden dezelfde kansen? Hij benadrukte dat bereikbaarheid veel meer is dan alleen reistijd. Zo zorgt de vergrijzing voor vragen rondom toegankelijkheid en bleek uit onderzoek dat comfort en nabijheid belangrijker worden gevonden dan snelheid.

Deelsessies

Tijdens twee deelsessies gingen deelnemers daarna met andere deelnemers en een bestuurder van de provincie Utrecht in gesprek over hoe we ons vervoer in 2050 beter, aantrekkelijker en makkelijker kunnen maken. De uitkomsten werden in een afsluitende gezamenlijke sessie besproken en hebben wij samengevat in een ‘Recept voor de toekomst’.

X