Skip to main content

Onderzoek en onderhoud sloot achter Spoorlaan

In de week van 31 januari voert Rijkswaterstaat (RWS) grondonderzoek uit in de sloot aan de oostkant (Spoorlaan) van de A27. Vanaf 28 februari wordt de sloot gebaggerd. Half maart moeten deze werkzaamheden gereed zijn, voor de start van het broedseizoen.

Voor nieuwe beplanting van het talud bij het geluidsscherm is de keuze gevallen op Hedera, die wat meer water behoeft en Wilde Wingerd die in de winter blad verliest. Er zal geplant worden om de 50 cm.

De bestrijding van de Japanse Duizendknoop op het talud wordt gemonitord en zal weer ter hand genomen worden wanneer deze plantjes duidelijker zichtbaar zijn. De bestrijding hiervan is een zaak van lange adem.

Eventuele vragen of opmerkingen over een en ander kunt u mailen aan info@hollandscherading.com waarna deze meegenomen zullen worden in het reguliere overleg met RWS. Betreft dit ernstiger zaken of klachten, dan kunt u mailen aan de omgevingsmanager van RWS, de heer Stef Kampinga op stef.kampinga@rws.nl of bij acute zaken hem bellen op zijn mobiele telefoon, 06-55194350.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

X