Nog korte tijd om te reageren

Aanvankelijk had de gemeente de inspraakmogelijkheid voor zonne- en windenergie beperkt tot 7 februari. Waarschijnlijk na protest is deze termijn nu plotsklaps verruimd tot en met 25 februari. Voor de woningbouwlocaties geldt echter nog steeds de reactietermijn tot en met 15 februari. We adviseren u uw mening te laten horen m.b.t. het voorgenomen beleid van de gemeente op de drie trajecten windenergie, zonne-energie en woningbouw. Samen voor Hollandsche Rading raadt iedereen aan deze kans te grijpen, nu het nog kan.

Participatieavond

Op 25 januari jl. werd door de gemeente een eerste algemene digitale participatie-/informatieavond georganiseerd over wind- en zonne-energie en over andere technieken voor energieopwekking.  Er was veel belangstelling voor deze avond, want er waren ongeveer 130 deelnemers. Het eerste uur betrof algemene informatie, ook over de ambitie van de gemeente. In het tweede uur moest men kiezen tussen wind, energie of de andere technieken. Er is gevraagd om een samenvattend verslag van deze avond, ook van de onderscheiden drie sessies in het tweede gedeelte. Maar nu we dit eigenlijk nodig hebben om alle bewoners te informeren is dat nog niet beschikbaar gesteld.

Windenergie

Ten aanzien van de mogelijkheden voor windenergie ontwikkelen zich donkere wolken in de lucht boven Hollandsche Rading. Want het betreft zeer hoge windturbines van 240 m. hoog (2 x de Domtoren in Utrecht). En om milieutechnische redenen blijven er maar erg weinig plekken over, waaronder het weiland tussen Hollandsche Rading (achter de Adri Pieck- en Charles Weddepohllaan) en Maartensdijk en een stuk land vlakbij Lage Vuursche. En de gemeente wil snel zijn, milieubewust zijn, en meewerken aan de energietransitie voor 2030. En zij wil oplossingen kiezen binnen haar gemeente. (Dit terwijl er voor de opwekking van windenergie  in de samenwerkende regio andere en betere mogelijkheden zijn.)

De info van de gemeente heeft al heel snel veel losgemaakt in Hollandsche Rading, maar ook in Lage Vuursche. Want beslissingen van deze orde zullen grote gevolgen hebben voor de bewoners. Niet voor niets zijn er twee initiatieven gestart voor petities, zie in het aparte blokje.

Wat kunt u doen:

 • U kunt uw mening geven over de plaatsing en de plek van windturbines op een vragenlijst en op de kansenkaart voor de plaats van windturbines op de site van de gemeente. De vragenlijst en kansenkaart zijn beschikbaar tot en met 25 februari.
  Ga naar de kansenkaart
 • U kunt de petitie tekenen tegen de plaatsing van windturbines tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk.
  Ga hier naar de petitie
 • U kunt de petitie tekenen tegen de plaatsing van windturbines tussen Hollandsche Rading en Lage Vuursche.
  Ga hier naar de petitie

Steven Jansen van Bewonersvereniging Maartensdijk Zuid heeft een video gemaakt waarin hij uitlegt wat de consequenties zijn van windturbines. Steven spreekt zicht niet uit voor of tegen, hij onderzoekt de onderzoeksgegevens uit het rapport van bureau Bosch & van Rijn, op hun merites.
Het rapport is te vinden op de website van de gemeente.

Zonne-energie

Uw berichtgever heeft dit gedeelte van de participatie-/informatieavond niet kunnen bijwonen omdat hij deelnam aan een ander onderdeel van deze avond.  Bekend is dat de gemeente als voorwaarde aan ontwikkelaars stelt dat er een 50% participatie van bewoners is. Gesprekken daarover zijn gaande waarbij ook de energiecoöperatie uit De Bilt BENG betrokken is.

Over de keuze voor de zonneweide “Zonnepark Achterwetering” langs de Koningin Wilhelminaweg/N417 tegenover restaurant Helden, die nu in het geding is, bestaat veel weerstand in Maartensdijk en omgeving. En het plan van IXzon is recent in de gemeenteraad aan de orde geweest, maar tijdelijk teruggetrokken door de ontwikkelaar.

Wat kunt u doen:

 • U kunt op de vragenlijst en de kansenkaart aangeven wat u vindt van de mogelijke plaatsing en de plek van zonneweiden in de gemeente. Deze zijn beschikbaar tot en met 25 februari.
  Ga naar de kansenkaart

Overige vormen van energieopwekking

Deze bijeenkomst trok veel minder belangstelling van bewoners. Hierover kan gemeld worden dat er op termijn meer en andere mogelijkheden van energieopwekking zullen komen, zoals m.b.v. geothermie, waterstof, getijdenenergie e.d. Maar deze moeten nog verder ontwikkeld worden en daarvoor moeten private partijen gevonden worden. Daarover volgt informatie op een ander moment.

Woningbouw

Op de digitale informatieavond op 23 november j.l. heeft de gemeente de aanwezige bewoners geïnformeerd over de opgave die zij heeft om woningen te realiseren en de ambitie die zij hierbij nu heeft. In tegenstelling tot een vorige keer heeft de gemeenteraad nu het voortouw genomen.
Bewoners krijgen nu de mogelijkheid hun mening te geven over mogelijkheden voor woningbouw in het algemeen en voor locaties voor woningbouw in hun kern zowel binnen als buiten de rode contouren. Een groep van tien bewoners uit Hollandsche Rading, die zich hiervoor hadden aangemeld bij de eerste digitale sessie, is hiermee aan de slag gegaan en heeft kernwaarden voor het dorp geformuleerd om vervolgens de plekken van woningbouw zoals de gemeente die heeft opgesteld te toetsen aan deze kernwaarden. Daarnaast heeft ze gekeken welke, betrekkelijk nieuwe ontwikkelingen toegepast zouden kunnen worden. De groep heeft zich overigens in dit stadium beperkt tot woningbouw binnen de zogenaamde rode contouren. De groep wil het geheel vervolgens voorleggen aan de bewoners, maar heeft daarvoor meer tijd nodig. Dat bericht ze in een uitgebreide brief aan de Gemeenteraad en het College van B & W.

Bekijk of download de brief aan de gemeente

Wat kunt u doen:

 • U kunt op de kansenkaart aangeven wat u vindt van de plekken voor woningbouw zoals de gemeente die heeft geïnventariseerd. U kunt dat aangeven voor plekken zowel binnen als buiten de rode contouren. Deze kansenkaart is beschikbaar tot en met 15 februari.
  Ga hier naar de kansenkaart
X