Gerecycled beton en betere toegankelijkheid

In de week van 22 t/m 26 februari is er onderhoud uitgevoerd aan de perrons van station Hollandsche Rading. Hollandse Rading heeft een primeur want als eerste station worden de perrons zo circulair mogelijk gebouwd.

Betere toegankelijkheid

De perrontegels en keerwanden zijn vernieuwd en tegelijk is de perronhoogte aangepast om een drempelloze instap mogelijk te maken. Ook zijn beide hellingbanen aangepast in verband met de toegankelijkheid en wordt de toegang vanaf het voorplein naar perron 1  verbeterd. Het onderhoud aan Hollandsche Rading vindt in dezelfde periode plaats als het project spoorvernieuwing rondom Hilversum.

Minder vervuilend beton

Via een raamcontract is besloten de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Zo bestaan de perrontegels voor 76 procent uit gerecycled materiaal. Om er nieuwe tegels van te kunnen maken, zijn ze op een slimme manier vermalen waardoor de originele elementen zoals zand, water, grind en cement hergebruikt konden worden. Om de juiste sterkte te bereiken is er alleen wat nieuw cement aan toegevoegd. Met de 17 stations die dit jaar worden vernieuwd bespaart ProRail met de perrontegels 124.000 kg CO2 uitstoot en hergebruikt  2.3 mio kg aan grondstof.*

Keerwanden

Bijzonder is de introductie van de duurzame keerwand op perron 1. Dit zijn de muren waar het perron op rust. De milieuwinst van de nieuwe keerwanden zit met name in het CO2-neutrale productieproces en het gebruik van minder materiaal. Dit scheelt behoorlijk in de MKI-score: de Milieu Kosten Indicator drukt in euro’s uit wat de impact van het product op het milieu is. De keerwanden op perron 2 zijn in goede staat, zodat hergebruik mogelijk is en alleen herplaatsing nodig is voor het op norm (hoogte) krijgen van dit perron.

Betonakkoord

ProRail heeft in 2018 haar handtekening gezet onder het betonakkoord. Vanuit dit akkoord spant ProRail zich in om de CO2-uitstoot van beton in 2030 met 49 procent te reduceren. Dit wordt bereikt door de toepassing van innovatieve technieken in een samenwerking van Pro Rail met andere partijen zoals vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. Met betonleveranciers zijn contracten afgesloten die binnen vijf jaar leiden tot een CO2-reductie van 58 procent. Dat is ruim tweemaal zoveel als in het akkoord is afgesproken.

In de brochure Duurzaam Spoor lees je meer over het meerjarenbeleid tot 2030 en over de samenwerking met andere partijen.

*Rectificatie: Helaas zat er een fout in de berekening van de kg CO2 besparing. Dit getal is aangepast.

X