Weerstand tegen maatregelen

Op 22 februari jl. werd door de gemeente een 2e digitale inspraak/participatie-avond gehouden over de toepassing van wind- en zonenergie in de gemeente. En er bleek veel weerstand bij  bewoners te bestaan m.n. tegen de bouw van grote windturbines tot wel 240 m. hoog op groene plekken in de gemeente. Maar ook was er weerstand tegen het plan voor zonenergie van IX Zon. Maar er gebeurde wel iets nieuws.

Discutabele procedure, nieuw initiatief

Een groepje bewoners gaf aan de door de gemeente gebruikte methode van inspraak onjuist te vinden omdat het in plaats van bewoners te verenigen hen juist uit elkaar speelt. Want dat gebeurt er als je hen vraagt waar ze deze windturbines wel acceptabel vinden. Bewoners snappen best dat er wat moet veranderen, maar de gemeente geeft aan dat er maar 2 keuzes zijn: hoge windturbines of veel grote zonneweiden. En deze hebben beide een grote impact op de leefomgeving van bewoners. Je zou moeten beginnen met  ‘’Wat kan er wel met respect voor mens en natuur?” Ter plekke kwam een groep bewoners tot stand waarin nagenoeg alle kernen van de gemeente vertegenwoordigd zijn. Zij gaven aan snel en voortvarend met ideeën te willen komen, maar dan wel meer tijd nodig te hebben dan nu gegeven was.

Uitstel inleverdatum

En ziedaar enkele dagen later al maakte de gemeente in een mededelingenblad aan de gemeenteraad bekend dat er na overleg binnen de U16 gemeenten afgesproken is dat de gemeentelijke plannen voor energietransitie niet meer voor 1 juli moeten zijn ingeleverd, maar voor 1 oktober a.s. Iets meer lucht dus, maar het blijft zaak om dit besluitvormingsproces goed te blijven volgen en te beïnvloeden. Deze werkgroep van bewoners kunt u bereiken via:

e-mail de bewonersgroep "Energie De Bilt"
X