Skip to main content

Werk mee aan de definitieve visie via vragenlijst

Ontwerp-Woonvisie Hollandsche Rading: waarom?

In november 2020 is de gemeente het project “Samen werken aan wonen” gestart om het tekort aan woningen samen met bewoners op te pakken. De gemeente heeft gekozen voor een digitale kansenkaart, waarbij inwoners is gevraagd om locaties aan te wijzen waar gebouwd kan worden.

Een groep bewoners van Hollandsche Rading, wil het vraagstuk vanuit onze eigen identiteit benaderen. De groep wil er namelijk voor zorgen dat de specifieke waarden van Hollandsche Rading goed in beeld zijn en het eigene en unieke van ons dorp voor ons en onze kinderen bewaard blijft.
Zie de aankondiging van deze werkgroep in dit bericht.

Daarom heeft de werkgroep een ontwerp-woonvisie gemaakt. Daarin geven ze hun antwoord op de vraag: “onder welke voorwaarden kunnen we als dorp meer woonruimte bieden zonder dat belangrijke kwaliteiten van onze leefomgeving verloren gaan?” De visie biedt een beoordelingskader voor het realiseren van woningen.

Lees hier de complete ontwerp-woonvisie en de brief aan de gemeente

Laat ons weten wat u van de voorstellen vindt. Geef uw mening door de vragenlijst in te vullen en werk zo mee aan de definitieve woonvisie.

Waarom is het belangrijk om te reageren?

We leven samen in dit dorp en willen ook samen de toekomst van dit dorp bepalen. Laat daarom horen wat u van de toekomstvisie vindt. Door samen te werken wil de werkgroep een zo krachtig mogelijk geluid laten horen aan het gemeentebestuur. Het definitieve advies in de vorm van de Woonvisie Hollandsche Rading wordt gegeven op basis van uw reacties. We doen dit samen!

Vul hier de vragenlijst in

Reageer voor 21 maart: dan wordt uw reactie meegenomen in het definitieve voorstel voor de Woonvisie Hollandsche Rading die aan het gemeentebestuur wordt aangeboden.

Op papier of mondeling

Wilt of kunt u uw mening niet via de website met ons delen? Geen probleem: Klik hier om een papieren versie van de vragenlijst te downloaden. Deze lijst kunt u printen en handgeschreven invullen. Inleveren kan op Dennenlaan 52.
U kunt ons ook vragen om u te bellen om de vragenlijst door te nemen. Meld u aan via info@hollandscherading.com en u wordt door ons gebeld!

We verwerken alle reacties in de definitieve versie van de woonvisie voor Hollandsche Rading.

De ontwerp-woonvisie en vragenlijst zijn een initiatief van Bewonersgroep Samen werken aan wonen Hollandsche Rading en de vereniging Samen voor Hollandsche Rading.

Klik op de afbeelding en bekijk de huis-aan-huisbrochure.

X