Uitgangspunt: het oprechte behoud van de bomen

Na de commotie over en de ingediende bezwaren tegen het voornemen van de provincie tot acute kap van 54 berkenbomen langs de N417, de Tolakkerweg e.v. heeft de provincie snel gereageerd en is constructief overleg gestart met de bewoners. De provincie heeft nu ingestemd met de instelling van een gezamenlijke kleine werkgroep van bewoners en deskundigen van de kant van de provincie. Daarbij worden de bewoners ondersteund door hun boomdeskundige, de heer Jørn Copijn uit Groenekan. Deze overlegstructuur is voor alle partijen aanvaardbaar. Het doel is het komende half jaar in goed overleg met elkaar een plan te maken met als uitgangspunt het oprechte behoud van deze bomen. Dat is ook in het belang van ons milieu, want oudere bomen zien er niet alleen mooier uit dan jonge nieuwe aanplant, maar zij vangen ook veel meer CO2 af. Het eerste advies van de heer Copijn is inmiddels naar de provincie gestuurd. Dat behelst een voedingsprogramma uit te voeren bij de bomen.

X