Skip to main content

Uw mening over de gras- en grindstroken.

In het verleden zorgde de gemeente voor het onderhoud van de grindstroken naast de rijbaan in de Dennenlaan en de Sparrenlaan, zodat deze m.b.v. gif onkruidvrij bleven. In de tussentijd is het gebruik van vergif op de grindstroken verboden en werd het onkruid weggebrand.

De gemeente deed op een gegeven moment een beroep op de bewoners om het grind voor het eigen perceel zelf onkruidvrij te houden. Deed men dat als bewoner niet, dan ging de gemeente alsnog onkruid wegbranden. Ook vulde de gemeente waar nodig het grind aan. Een fors aantal bewoners gaf aan het “eigen” grind schoon te willen houden, maar niet alle bewoners.

Momenteel weten de gemeente en de firma die deze werkzaamheden uitvoert, niet meer welke bewoners het grind onderhouden. Deze firma brandt aanwezig onkruid weg waar geen geparkeerde auto’s staan. Dat kan ten koste gaan van een leuk rijtje bloempjes dat je voor je hek hebt gezaaid.

De vraag is wat de bewoners nu willen met:

  • de grindpaden op de Dennen- en Sparrenlaan;
  • de grasveldjes voor de oneven nummers op de Dennenlaan.

Daarom vraagt de Werkgroep “Groen” van Samen voor Hollandsche Rading u de vragenlijst in te vullen, dit kan t/m 6 juli a.s..

Ga naar de enquete

Het is ook mogelijk de op papier rondgestuurde versie ingevuld te retourneren op Dennenlaan 30.

We moeten uw privacy waarborgen, maar willen de resultaten ook graag kunnen analyseren op straatniveau. Daarom vragen we u aan het slot van deze enquête tenminste uw straat in te vullen en graag ook uw huisnummer of tenminste “even of oneven”. Uw gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden.