Aangeboden aan de wethouder

Energie De Bilt is een groeiende groep burgers uit alle kernen en grensgebieden van onze gemeente, verenigd naar aanleiding van de vraag wat de impact is van windturbines van 240m hoog op onze omgeving en de toekomst?

Deze gemeentebreed opgezette werkgroep, waarin ook bewoners uit Hollandsche Rading participeren, heeft de gemeentelijke plannen voor de energietransitie, waarbij de nadruk ligt op windturbines en zonneweiden, beoordeeld. Het eerste resultaat is een uitgebreid manifest dat op 23 april is aangeboden aan de wethouder. Daarin is aandacht voor onder meer de nadelige effecten van deze plannen op het welzijn en de gezondheid van bewoners, de (financiële) baten en de lasten van deze plannen, het effect op het (cultuurhistorisch) landschap en op flora en fauna en voor werkbare alternatieven voor de energietransitie op korte en langere termijn.

X